• English
  • Malti

l-Informatika u s-Soċjetà - Inizzjattivi

blog-thumb

Published On: May 31st 2016

Il-MCA, f’kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħrajn, taħdem għall-iżvilupp ta’ servizzi ta’ WiFi b’xejn f’għadd ta’ postijiet f’Malta u f’Għawdex. Il-proġett huwa maħsub biex jippromwovi l-użu tal-internet permezz ta’ apparat mobbli.


blog-thumb

Published On: Oct 13th 2016

Il-premjijiet li aħna bħala MCA nagħtu għall-aqwa inizjattivi fil-qasam tan-negozju elettroniku (MCA eBusiness Awards) huma pjattaforma unika f’Malta li tlaqqa’ flimkien l-innovazzjoni fl-ICT u l-innovazzjoni fin-negozju.


blog-thumb

Published On: Dec 1st 2016

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA), flimkien mall-Fondazzjoni eSkills, Data Protection u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti, ingħaqdu flimkien sabiex joffru taħriġ b’xejn lill-impjegati nvoluti fil-qasam tal-ospitalità.


blog-thumb

Published On: Nov 2nd 2016

L- Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA), b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali (DLG), qed tniedi l-proġett ‘WebCheck għall-Kunsilli Lokali’.


blog-thumb

Published On: Dec 7th 2016

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) u d-Dipartiment tal-eLearning fil-MEDE ikkollaboraw sabiex tiġi mnieda din l-inizjattiva nazzjonali bħala parti mill-‘Hour of Code’; inizjattiva globali bl-għan li xxerred il-coding fost it-tfal tal-iskola.


blog-thumb

Published On: May 31st 2016

Il-proġett BeSmartOnline! jiġbor flimkien l-isforzi tal-komponenti nazzjonali interessati li jaħdmu lejn użu aktar sikur tal-internet mit-tfal u miż-żgħażagħ.


Pages