• English
  • Malti

l-Informatika u s-Soċjetà - Inizzjattivi Kurrenti

blog-thumb

Published On: May 31st 2016

Il-MCA, f’kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħrajn, taħdem għall-iżvilupp ta’ servizzi ta’ WiFi b’xejn f’għadd ta’ postijiet f’Malta u f’Għawdex. Il-proġett huwa maħsub biex jippromwovi l-użu tal-internet permezz ta’ apparat mobbli.


blog-thumb

Published On: May 31st 2016

Il-proġett BeSmartOnline! jiġbor flimkien l-isforzi tal-komponenti nazzjonali interessati li jaħdmu lejn użu aktar sikur tal-internet mit-tfal u miż-żgħażagħ.


blog-thumb

Published On: May 31st 2016

Dan id-dizzjunarju onlajn beda mill-ġabra flimkien tar-riżorsi kollha lessikali Maltin eżistenti. Xi wħud minnhom kienu diġa disponibbli onlajn, filwaqt li oħrajn ġew żviluppati bħala riżultat ta’ proġetti ta’ riċerka li saru minn akkademiċi u studenti terzjarji.


blog-thumb

Published On: Jun 22nd 2017

Wara r-rispons pożittiv taċ-ċentri li kienu involuti fis-sessjonijiet ‘Leħen Diġitali’, is-Segretarjat Parlamentari Għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva u l-MCA, żviluppaw programm ta' taħriġ ġdid immirat lejn l-anzjani.


blog-thumb

Published On: Jun 22nd 2017

Dan il-proġett ser ikun qed jiffoka fuq l-Intraprenditorja u l-Kummerċ Elettroniku fost in-nisa. L-għan tal-proġett huwa li jindirizza lil dawk in-nisa li jaspiraw li jkunu intranprendituri u jipprovdihom bl-għodda neċessarja sabiex l-ideat innovattivi tagħhom jibdluhom f’realtà.


blog-thumb

Published On: Jun 22nd 2017

L-MCA ssieħbet ma’ diversi entitajiet Ewropej li jagħmlu xogħol simili f’dan il-qasam f’dan il-proġett li huwa finanzjat mill-fondi tal-Erasmus+. L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jqanqal interess fil-volontarjat, kemm fiż-żagħżagħ, kif ukoll fl-anzjani, sabiex jaqsmu l-ħiliet tagħhom tal-ICT mas-soċjetà ta' madwarhom.


Pages