• English
  • Malti

l-Informatika u s-Soċjetà - Inizzjattivi Kompluti

blog-thumb

Published On: Oct 13th 2016

Il-premjijiet li aħna bħala MCA nagħtu għall-aqwa inizjattivi fil-qasam tan-negozju elettroniku (MCA eBusiness Awards) huma pjattaforma unika f’Malta li tlaqqa’ flimkien l-innovazzjoni fl-ICT u l-innovazzjoni fin-negozju.


blog-thumb

Published On: Dec 1st 2016

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA), flimkien mall-Fondazzjoni eSkills, Data Protection u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti, ingħaqdu flimkien sabiex joffru taħriġ b’xejn lill-impjegati nvoluti fil-qasam tal-ospitalità.


blog-thumb

Published On: Nov 2nd 2016

L- Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA), b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali (DLG), qed tniedi l-proġett ‘WebCheck għall-Kunsilli Lokali’.


blog-thumb

Published On: Dec 7th 2016

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) u d-Dipartiment tal-eLearning fil-MEDE ikkollaboraw sabiex tiġi mnieda din l-inizjattiva nazzjonali bħala parti mill-‘Hour of Code’; inizjattiva globali bl-għan li xxerred il-coding fost it-tfal tal-iskola.


blog-thumb

Published On: Jan 17th 2017

L-Awtoritá ta’ Malta dwar il-Kommunikazzjoni, bil-kollaborazzjoni mat-tlett operaturi tat-telefonija f’Malta (Go, Melita u Vodafone) qed iniedu proġett ġdid bl-isem ta’ GetSmarter.


blog-thumb

Published On: Jun 22nd 2017

Dan il-proġett ikompli jibni fuq is-suċċess tal-proġett ENTER. L-għan huwa li jingħata taħriġ lill-persuni vulnerabbli li waqgħu vittmi tal-vizzju tad-droga fl-ICT sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol.


Pages